Արտաքին քաղաքականություն և միջազգային հարաբերություններ

Արտաքին քաղաքականությունը և միջազգային հարաբերությունները – «Արտաքին քաղաքականություն»հասկացությունը: Էությունը, կառուցվածքը, գործառույթները: «Միջազգայինհարաբերություններ» հասկացությունը: Միջազգային հարաբերությունների ստեղծման պատմությունը: Միջազգային կազմակերպությունների դերը: ՄԱԿ կառուցվածքը և գործառույթները: 
Читать далее

Քաղաքագիտություն

Ինչ է ուսումնասիրում քաղաքագիտությունը – Պետությունը քաղաքական համակարգի առաջնային ինստիտուտ։ Պետության բնութագրիչները, տարրերը, խնդիրները: Պետություն։ Իշխանություն հասկացությունը, քաղաքական իշխանություն։ Իշխանության լեգիտիմության հարցը։ 

Քաղաքագիտություն կամ Քաղաքական գիտությունը գիտություն է քաղաքականության վերաբերյալ, ուսումնասիրում է մարդու և հասարակության կապը պետական և ոչ պետական կառույցների, պետության և այլ կառույցների հետ, ուսումնասիրում Читать далее