Ասույթներ կրթության մասին

1. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Կրթությունը շատ հզոր զենք է, որը դու կարող ես օգտագործել աշխարհը փոխելու համար։

                                                                                              Նելսոն Մանդելա

2. Education is the key to unlock the golden door of freedom.

Կրթությունը բանալի է, որը բաձում է ազատության ոսկի դուռը։

                                                                                              Ջորջ Վաշինգտոն Քարվեր

3. Education is the movement from darkness to light.

Կրթությունը շարժում է մթությունից դեպի լույս։

                                                                                              Ալան Բլում Читать далее

Բառերի խորհրդավոր աշխարհից

Կարդալով այս գիրքը ես հասկացա որ բառերը ունենում են շատ տարբեր ծագումներ, շատ տարբեր լեզուներից և տարբեր առարկաներից։ Ինձ շատ հետաքրքիր էր իմանալ թե բառերը ինչ ծագում են ունեցել և մինջև մեզ հասնելը ինչ նշանակություն են ունեցել։ Օրինակ կապիտան բառը ծագել է լատիներեն կապիտանեուս բառից, որը նշանակել է Читать далее